ABOUT GK NEWS OF HOPE GET INVOLVED

TULDUKAN ANG GUTOM

Sinimulan natin ang malawakang laban sa gutom noong 10.10.2020. Ngunit sa laki at lawak ng problema ng gutom kailangang ipagpatuloy ang laban. Sa pagsanib ng pwersa at paggamit ng iba't-ibang paraan, ang ating pangarap ay ang gutom ay tuluyan nang matuldukan.

Ang pinalakas na kampanyang ito sa 2021 ay hindi nagtatapos sa pagpapakain. Nais din nating turuan ang mga komunidad na magtanim at magpakalusog upang masolusyunan ang sanhi at mga problemang dulot ng gutom. Magpakain. Magpakalusog. Magtanim.

Sumali sa laban para ang gutom ay matuldukan!BE A HUNGER AND HEALTH CHAMPION of your COMMUNITY
SUPPORT COMMUNITY PROGRAMS
FEED the children of the
community through
Kusina ng Kalinga

LEARN MORE


Support the training of mothers on
LEARNing health practices for their
household through Yamang Kalusugan

LEARN MORE


Train the youth to PLANT edible
gardens in their backyard through
Goodbye Gutom (link to program

LEARN MORE


SA PAMAMAGITAN NG BAYANIHAN,
ANG GUTOM AY MAWAWAKASAN.